Kalcijum jonizirani

Opis analize:

Kalcijum je jedan od najvažnijih minerala u tijelu. Oko 1% kalcijuma u tijelu se nalazi u krvi. Ostatak je pohranjen u kostima i zubima. Odgovarajuća količina kalcija u krvi neophodna je za pravilan rad živaca, mišića i srca. Test joniziranog kalcija mjeri samo “slobodni kalcij” u krvi koji nije vezan za proteine. Test joniziranog kalcija je teže izvodljiv, pa se obično naručuje ako rezultati testa ukupnog kalcija nisu normalni.

Referentne vrijednosti:

Priprema za analizu:

Cijena analize: 10,00 KM

  • Karakteristike oboljenja - Više informacija

    Test serumskog kalcija obično provjerava ukupnu količinu kalcija u vašoj krvi. Ovo uključuje ionizirani kalcij i kalcij vezan za proteine ​​i anjone. Vaš ljekar će možda željeti da proveri nivo kalcijuma u krvi ako imate znakove bolesti bubrega, određene vrste karcinoma ili probleme sa paratiroidnom žlijezdom.

    Nivoi jonizovanog kalcijuma daju više informacija o aktivnom, jonizovanom kalcijumu. Možda je važno znati nivo jonizovanog kalcijuma ako imate abnormalne nivoe proteina, poput albumina ili imunoglobina u krvi. Ako ravnoteža između vezanog i slobodnog kalcija nije normalna, važno je otkriti zašto. Slobodni i vezani kalcijum obično čine polovinu ukupnog kalcijuma vašeg tijela. Neravnoteža može biti znak velikog zdravstvenog problema.

    Povezane bolesti: Bolesti bubrega, Bolesti paratiroidne žlijezde, Elektroliti, Hormoni štitnjače