Imunoglobulin G

Opis analize:

Testiranje na Imunoglobulin G (IgG) je dijagnostički test koji se koristi za mjerenje razine IgG antitijela u krvi. IgG je najčešća klasa imunoglobulina koja se nalazi u krvi i tkivima. Ona igra ključnu ulogu u dugoročnom imunološkom odgovoru organizma na infekcije i druge antigene.

Referentne vrijednosti: Normalne referentne vrijednosti za IgG variraju ovisno o laboratoriju i specifičnoj metodi testiranja. Rezultati se obično tumače kao pozitivni ili negativni, pri čemu visoke razine IgG obično ukazuju na prisutnost imuniteta na određeni antigen ili infekciju.

Priprema za analizu: Priprema za testiranje na IgG obično nije potrebna. Pacijenti bi trebali obavijestiti svog zdravstvenog radnika o svim lijekovima ili dodacima prehrani koje uzimaju, kao i o nedavnim infekcijama ili bolestima, jer to može utjecati na rezultate testa.

Cijena analize: 20,00 KM

  • Karakteristike oboljenja - Više informacija

    Testiranje na IgG antitijela koristi se za procjenu imuniteta na određene infekcije ili antigene. Visoke razine IgG obično su povezane s dugoročnim imunološkim odgovorom organizma na prethodne infekcije ili cijepljenje. Međutim, važno je napomenuti da samo prisustvo IgG antitijela ne jamči potpunu imunost na određenu infekciju, niti isključuje mogućnost aktivne infekcije. Stoga se rezultati testa obično tumače u kontekstu kliničkih podataka kako bi se postavila adekvatna dijagnoza i plan liječenja.

    Povezane bolesti: Imunologija