HPV testiranje

Opis analize:

Dobro je poznato da je infekcija humanim papilomavirusom (HPV) osnovni uzrok razvoja invazivnog raka grlića maternice i njegovih prekursorskih lezija. Svaka osoba koja je imala genitalni kontakt sa osobom koja je inficirana HPV-om se može inficirati HPV virusom. Većina ljudi sa HPV infekcijom ne znaju da su zaraženi jer virus obično ne izaziva nikakve simptome. Simtpomi se mogu pojaviti nekoliko sedmica ili mjeseci nakon spolnog odnosa sa zaraženom osobom. Najčešći simptomi su bradavice (kondilomi) različitih veličina i oblika u području genitalija. Analiza se vrši upotrebom PCR – molekularne dijagnostike koja omogućava rano otkrivanje infektivnog agensa i tačno određivanje HPV genotipa. Testiranje obuhvata analizu 14 visokorizičnih i 2 niskorizična HPV genotipa.

Referentne vrijednosti: Pozitivan / Negativan

Priprema za analizu: Testiranje se vrši iz uzorka brisa cerviksa ili uretre. Nije potrebna posebna priprema.

Cijena analize: 110,00 KM