Holesterol

Opis analize:

Holesterol nastaje podjednako cijelim tijelom i jedan je od osnovnih sastojaka stanične membrane i lipoproteina. Isto tako, holesterol je jedan od polaznih tvari u stvaranju steroidnih hormona i žučne kiseline.

Referentne vrijednosti: Muškarci i žene: (preporuka < 5,0 mmol/L)

Priprema za analizu: Potrebno je da pacijent prije uzimanja uzorka bude 8-10 sati natašte (voda se smije piti).

Cijena analize: 3,00 KM

  • Karakteristike oboljenja - Više informacija

    Holesterol zbog svog hemijskog sastava nije topiv u vodenom mediju, pa tako krvotokom može putovati samo vezan za neki protein. Ovisno o omjeru masnoća: protein, holesterol može biti HDL (high density lipoprotein, frakcija s puno proteina) ili LDL (low density lipoprotein, frakcija s manje proteina).

    Koncentracija ukupnog holesterola pruža samo osnovnu sliku, koja indicira daljnje potrebne laboratorijske pretrage metabolizma lipoproteina (HDL, LDL i trigliceridi).

    Povezane bolesti: Bolesti jetre, Određivanje lipidnog satusa, Srčane bolesti