HLA-B27 antigen PCR

Opis analize:

Humani leukocitni antigeni (HLA) su proteini koji pomažu imunološkom sistemu da razlikuje vlastite ćelije od stranih, štetnih tvari. Nastaju prema uputama naslijeđenih gena. Prisutnost antigena B27 (HLA-B27) snažno je povezana sa Ankilozantnim spondilitisom (AS) i drugim upalnim poremećajima. Kod od AS-pacijenata alela HLA-B27 javlja se u više od 85% slučajeva. Odsutnost alela HLA-B27 snažan je negativan prediktor za dijagnozu AS-a.

Referentne vrijednosti: Pozitivan / Negativan

Priprema za analizu: Nije potrebna posebna priprema.

Cijena analize: 120,00 KM