HIV Ag/Ab kvalitativno

Opis analize:

HIV Ag/Ab test, poznat i kao test za detekciju HIV antigena i antitijela, koristi se za dijagnosticiranje HIV infekcije. Ova analiza igra ključnu ulogu u ranoj detekciji virusa HIV, što omogućuje pravovremeno liječenje i upravljanje bolešću.

Referentne vrijednosti: Rezultati testa obično se interpretiraju kao negativni ili pozitivni.

Priprema za analizu: Nema posebne pripreme pacijenta za ovu analizu.

Cijena analize: 25,00 KM