Heparin (Anti-Xa)

Opis analize:

Heparin je lijek koji inhibira zgrušavanje krvi (antikoagulant) i koristi se za liječenje ljudi koji su razvili opasne krvne ugruške (trombi) ili imaju visok rizik od njihovog razvoja. Ovaj test indirektno mjeri količinu heparina u krvi osobe mjerenjem njegove inhibicije aktivnosti faktora Xa, jednog od proteina uključenih u stvaranje krvnih ugrušaka (poznato kao heparin anti-Xa aktivnost).

Referentne vrijednosti:

Priprema za analizu:

Cijena analize: 65,00 KM

  • Karakteristike oboljenja - Više informacija

    Heparin anti-Xa testovi se ponekad koriste za praćenje i prilagođavanje standardne terapije heparinom (nefrakcionisani heparin, UFH), iako je primarni alat za praćenje UFH trenutno PTT test. Heparin anti-Xa se može koristiti za praćenje nekih ljudi koji imaju “heparinsku rezistenciju” koji ne reaguju kako se očekuje na UFH ili koji imaju primarno oboljenje kao što je disfunkcija jetre ili interferirajući faktor (i) kao što je lupus antikoagulant (LAC) koji utiče na rezultat PTT testa.

    Heparin niske molekularne težine (LMWH) i terapija fondaparinuksom se obično ne prate, ali zdravstveni radnici mogu naručiti heparin anti-Xa testove u nekim slučajevima. To uključuje žene koje su trudne, osobe koje su gojazne (više od 100 kg tjelesne težine), vrlo mlade ili starije osobe i one koji imaju disfunkciju bubrega. LMWH i fondaparinuks se primarno uklanjaju iz organizma putem bubrega. Svako stanje koje smanjuje funkciju bubrega može smanjiti njihov klirens, povećavajući njihovu koncentraciju u krvi i povećavajući mogućnost krvarenja.

    Povezane bolesti: Koagulacija, Trombofilija