HDL holesterol

Opis analize:

HDL holesterol (HDL-C) mjeri količinu holesterola koja se nalazi u lipoproteinima visoke gustine (HDL) u uzorku krvi. Holesterol pomaže stanicama u tijelu da pravilno funkcionišu. Međutim, nakupljanje određenih vrsta holesterola u arterijama može povećati rizik od srčanih bolesti, moždanog udara, srčanog udara i drugih zdravstvenih problema.

Referentne vrijednosti:

Priprema za analizu:

Cijena analize: 5,00 KM

  • Karakteristike oboljenja - Više informacija

    Svrha HDL-C testiranja je procijeniti vaše kardiovaskularno zdravlje, uključujući rizik od srčanih bolesti. HDL-C se smatra dobrim tipom holesterola koji je povezan sa manjim rizikom od koronarnih bolesti srca.

    Mjerenje HDL-C i ukupnog holesterola zajedno u istom uzorku krvi omogućava ljekaru da lahko izračuna odnos HDL-C i ne-HDL holesterola. Ovo je važno za procjenu vašeg kardiovaskularnog zdravlja i omogućava doktoru da razumije relativne količine dobrog i lošeg holesterola.

    Testiranje HDL-C može igrati ulogu u skriningu, praćenju i dijagnosticiranju problema koji utiču na vaše srce, krvne sudove i cirkulaciju krvi.

    Povezane bolesti: Određivanje lipidnog satusa