HBe At

Opis analize:

Anti HBe su antitijela na HBe antigen koji je sastavni dio virusa hepatitisa B.Kada je nalaz anti HBe pozitivan uz pozitivan nalaz anti HBc i anti HBc IgM može ukazivati na akutnu fazu u prolazu ( kada antigeni nestaju iz krvi). Ukoliko je anti HBe pozitivan uz pozitivan nalaz HBsAg i anti HBc to je znak hronične faze sa smanjenim rizikom od oštećenja jetre.

Referentne vrijednosti:

Priprema za analizu: Nije potrebna nikakva posebna priprema pacijenta za ovu analizu.

Cijena analize: 35,00 KM