HAV ukupna At

Opis analize:

Hepatitis A (HAV) spada u viruse koji oštećuju ćelije jetre. Najčešći put prenosa je fekalno-orlani, konzumacijom vode i hrane koja je kontaminirana fekalijama koje potiču od osobe obolele hepatitisom A. Period inkubacije je od 2 do 6 nedelja nakon čega se pojavljuju simptomi. Djeca su najčešće asimptomatska. Test se koristi za određivanje ukupnih antitijela na hepatitis A.

Referentne vrijednosti:

Priprema za analizu: Nije potrebna nikakva posebna priprema pacijenta za ovu analizu.

Cijena analize: 40,00 KM