Haptoglobin

Opis analize:

Haptoglobin je protein koji proizvodi jetra, a koji tijelo koristi za čišćenje slobodnog hemoglobina (koji se nalazi izvan crvenih krvnih stanica) iz cirkulacije. Ovaj test mjeri količinu haptoglobina u krvi.

Bolest jetre može rezultirati smanjenim nivoom haptoglobina jer oštećenje jetre može inhibirati i proizvodnju haptoglobina i čišćenje hemoglobinskih kompleksa bez haptoglobina.

Referentne vrijednosti:

Priprema za analizu:

Cijena analize: 40,00 KM

  • Karakteristike oboljenja - Više informacija

    Haptoglobin je protein koji proizvodi jetra koji tijelo koristi za čišćenje slobodnog hemoglobina (koji se nalazi izvan crvenih krvnih stanica) iz cirkulacije. Ovaj test mjeri količinu haptoglobina u krvi.

    Hemoglobin je proteinski kompleks koji sadrži željezo i koji prenosi kisik po cijelom tijelu. Normalno se nalazi u crvenim krvnim zrncima (eritrociti) i vrlo malo slobodno cirkulira u krvi. Haptoglobin se vezuje za slobodni hemoglobin u krvi. Formira kompleks haptoglobin-hemoglobin koji jetra brzo uklanja iz cirkulacije kako bi se mogao razgraditi i željezo reciklirati. Formiranje kompleksa haptoglobin-hemoglobin također sprječava da se hemoglobin filtrira u bubrezima i prenese u mokraću, što može biti otrovno za bubrege.

    Povezane bolesti: Anemije