Hanta virus At

Opis analize:

Hanta virus je zarazna bolest pluća koju karakteriziraju simptomi poput gripe koji mogu brzo napredovati te dovesti do problema s disanjem koji mogu biti potencijalno opasni po život. Nekoliko vrsta hanta virusa može uzrokovati hanta virusni plućni sindrom. Njega prenosi nekoliko vrsta glodavaca. Virus se nalazi u slini, mokraći i izmetu različitih glodavaca, uključujući poljske i laboratorijske miševe i štakore. Također, do zaraze može doći udisanjem kontaminiranog zraka. Nije potrebna nikakva posebna priprema pacijenta za ovu analizu.

Referentne vrijednosti:

Priprema za analizu: Nije potrebna nikakva posebna priprema pacijenta za ovu analizu.

Cijena analize: 40,00 KM