Glijadinska IgA At

Opis analize:

Celijakiju karakterizira atrofija crijevnih resica tankog crijeva koja dovodi do tzv. ravne sluznice. Uzrokovana je patološkom netolerancijom na gliadin. Cirkulirajuća IgG i IgA antitijela na gliadin nalaze se u serumu većine pacijenata s celijakijom, stoga imaju veliku važnost u dijagnostici ove bolesti. Određivanje IgG antitijela na gliadin posebno je važno jer otprilike 2% – 5% pacijenata s celijakijom pokazuje deficijenciju IgA antitijela. Antitijela na gliadin mogu biti jedini serološki marker kod novorođenčadi, budući da autoantitijela anti-tTG i EMA u ovoj dobi nisu prisutna. Stoga su antitijela na gliadin najraniji serološki markeri za pedijatre pri dijagnosticiranju celijakije.

Referentne vrijednosti: Negativan: 24 U/ml

Priprema za analizu: Nije potrebna posebna priprema.

Cijena analize: 30,00 KM