GAD antitijela

Opis analize:

GAD antitela na dekarboksilazu glutaminske kiseline su autoantitela koja se mogu detektovati u krvi i 10 godina pre pojave kliničkih simptoma diabetes mellitusa tip 1. Kod odraslih osoba ova autoantitela su pokazatelj latentnog DM tipa 1. Kako ostaju prisutna u cirkulaciji mnogo duže nego ICA, upućuju na postojanje autoimune forme DM, kada bolesnik ne reaguje na oralnu terapiju ili propisanu dijetu.

Referentne vrijednosti:

Priprema za analizu: Nije potrebna nikakva posebna priprema pacijenta za ovu analizu.

Cijena analize: 75,00 KM