Free T4

Opis analize:

ft4 se koristi za procjenu funkcije kao i za praćenje efekata terapije bolesti tireoidne ( štitne) žlijezde. fT4 – fiziološki aktivna komponenta hormona T4.

Referentne vrijednosti: 12-22 pmol/L

Priprema za analizu: Nije potrebna nikakva posebna priprema pacijenta za ovu analizu.

Cijena analize: 10,00 KM

  • Karakteristike oboljenja - Više informacija

    U slučaju sumnje na poremećenu funkciju štitnjače rezultate je potrebno kombinirati sa TSH nalazom. Najveći dio ovog hormona veže se na transportne proteine.

    Povezane bolesti: Autoimune bolesti, Hormoni štitnjače