Slobodni beta-hCG (free)

Opis analize:

To je jednostavan test krvi koji se koristi za mjerenje nivoa slobodne beta podjedinice humanog horionskog gonadotropina (koji se naziva i HCG) hormona u krvi. HCG je hormon koji luči placenta tokom trudnoće. Otkriva se u krvi i urinu nakon sedam do trinaest dana od implantacije oplođenog jajeta u matericu. Ovaj HCG hormon se sastoji od alfa i beta podjedinica. Nivoi ukupnog HCG-a i alfa podjedinice HCG-a su skoro isti, dok je nivo beta podjedinice drugačiji.

Referentne vrijednosti:

Priprema za analizu:

Cijena analize: 45,00 KM

  • Karakteristike oboljenja - Više informacija

    Slobodni beta HCG (humani horionski gonadotropin) proizvodi placenta tokom trudnoće. Ovaj test se koristi za potvrdu trudnoće, otkrivanje vanmaterične trudnoće, potencijalnog pobačaja i skrining Downsovog sindroma. Visok nivo beta HCG takođe može ukazivati ​​na specifičan tip raka jajnika kod žena i raka testisa kod muškaraca. Beta HCG je normalno prisutan u malim količinama kod muškaraca i žena, nivo beta HCG se povećava tokom početnog perioda trudnoće i pada na zanemarljive nivoe nakon porođaja. Ovaj test se također koristi za procjenu liječenja određenim lijekovima protiv raka i pacijentovog odgovora na liječenje i njegove učinkovitosti.

    Povezane bolesti: Trudnoća