Fenol u urinu

Opis analize:

Smatra se da je fenol prilično toksičan za ljude putem oralnog izlaganja. Kod osoba koje su hronično izložene urinu prijavljeni su simptomi anoreksije, progresivni gubitak težine, dijareja, vrtoglavica, salivacija, tamna boja mokraće, te efekti krvi i jetre.

Referentne vrijednosti:

Priprema za analizu:

Cijena analize: 40,00 KM