Fenobarbital

Opis analize:

Fenobarbital je antikonvulzivni lijek koji se koristi za kontrolu epileptičkih napadaja. Kada se spominje analiza fenobarbitala, obično se misli na praćenje koncentracije ovog lijeka u krvi

Referentne vrijednosti: Terapijski raspon: Općenito, terapijski raspon za koncentraciju fenobarbitala u krvi kreće se između 15 do 40 mikrograma po mililitru (μg/mL).

Priprema za analizu: Slijediti upustva ljekara, izbjegavanje alkohola, praćenje doze

Cijena analize: 40,00 KM

  • Karakteristike oboljenja - Više informacija

    Povezane bolesti: Lijekovi u krvi