Fenitoin

Opis analize:

Fenitoin je antiepileptički lijek koji se često koristi za kontrolu napada. Koncentracije fenitoina u krvi važna je za kontrolu terapije i sprječavanje nuspojava.

Referentne vrijednosti: Terapijski raspon: Terapijski raspon koncentracije fenitoina u serumu obično iznosi od 10 do 20 mikrograma po mililitru (μg/mL).

Priprema za analizu: Većina uzoraka krvi za mjerenje koncentracije fenitoina uzima se prije sljedeće doze lijeka. Ovo osigurava da se pravilno ocijeni nivo lijeka u krvi prije nego što se sljedeća doza apsorbira. Izbjegavati jelo i piće 8 do 12 sati prije vađenja krvi

Cijena analize: 65,00 KM

  • Karakteristike oboljenja - Više informacija

    Povezane bolesti: Lijekovi u krvi