Enzim laktat-dehidrogenaza (LDH)

Opis analize:

Enzim laktat-dehidrogenaza (LDH) nalazi se u svim stanicama organizma, redovito u citoplazmi.

Referentne vrijednosti: Muškarci i žene: <241 U/L

Priprema za analizu: Nije potrebna nikakva posebna priprema pacijenta za ovu analizu.

Cijena analize: 3,00 KM

  • Karakteristike oboljenja - Više informacija

    Budući je koncentracija LDH u tkivu 500 puta veća od koncentracije u plazmi, pa i najmanje oštećenje tkiva može izazvati znatni porast aktivnosti LDH u serumu. Glavna svrha mjerenja ukupnog LDH je prepoznavanje manjih oštećenja tkiva.

    Visoka specifična aktivnost enzima nalazi se u jetri, srčanom i skeletnim mišićima, bubrezima i eritrocitima.

    Povezane bolesti: Enzimi, Srčane bolesti, Upalni procesi