Double test

Opis analize:

Double Test kod trudnica je dijagnostički test koji se koristi za procjenu rizika od određenih kromosomskih abnormalnosti, posebno Downovog sindroma (trisomija 21) i trisomija 18. Ovaj test uključuje kombinaciju dvaju testova: krvnog testa za mjerenje razine određenih proteina i hormona u krvi trudnice, te ultrazvučnog pregleda kako bi se utvrdile određene karakteristike fetusa.

Referentne vrijednosti: Referentne vrijednosti za Double Test kod trudnica određuju se na temelju rezultata studija i istraživanja. Ovisno o laboratoriju ili medicinskoj ustanovi koja provodi testiranje, ove vrijednosti mogu varirati. Uobičajeno, rezultati se interpretiraju u kontekstu individualnog rizika trudnice i starosti ploda.

Priprema za analizu: Prije izvođenja Double Testa, trudnica će obično dobiti upute o pripremi, koje mogu uključivati informacije o prehrambenim ograničenjima ili o prestanku uzimanja određenih lijekova koji bi mogli utjecati na rezultate testa. Također, trudnica će biti informirana o samom postupku ultrazvuka i krvnog testa kako bi se osigurala njena udobnost i razumijevanje procesa.

Cijena analize: 85,00 KM

  • Karakteristike oboljenja - Više informacija

    Double Test kod trudnica je važan alat u ranoj prenatalnoj skrbi jer omogućuje procjenu rizika od određenih genetskih poremećaja. Rana identifikacija ovih abnormalnosti omogućuje trudnicama i njihovim zdravstvenim pružateljima da donesu informirane odluke o daljnjim dijagnostičkim postupcima ili mogućnostima liječenja. Važno je napomenuti da Double Test daje samo procjenu rizika i da definitivnu dijagnozu postavlja naprednija dijagnostika poput amniocenteze ili CVS-a. Stoga je važno razumjeti i pažljivo razmotriti sve dostupne opcije i informacije pri donošenju odluka o daljnjoj skrbi tijekom trudnoće. Trudnice bi trebale imati priliku razgovarati sa svojim zdravstvenim stručnjacima o rezultatima i mogućim implikacijama, te postaviti sva pitanja ili brige koje imaju u vezi s testiranjem i rezultatima.

    Povezane bolesti: Trudnoća