Digoksin

Opis analize:

Digoksin je lijek koji se često koristi za liječenje određenih srčanih aritmija. Analiza razine digoksina u krvi obavlja se kako bi se pratila koncentracija lijeka i osiguralo da se održava terapeutska razina bez izlaganja pacijenta toksičnim dozama.

Referentne vrijednosti: Terapijski raspon: Terapijski raspon koncentracije digoksina u krvi obično je između 0,5 do 2,0 ng/mL (nanograma po mililitru).

Priprema za analizu: Nema posebne pripreme , indikacija ljekara

Cijena analize: 50,00 KM

  • Karakteristike oboljenja - Više informacija

    Povezane bolesti: Lijekovi u krvi