Dermatofiti nativni preparat

Opis analize:

Dermatofitoza je uobičajena zarazna bolest koju izazivaju gljivice poznate kao dermatofiti.

Referentne vrijednosti:

Priprema za analizu:

Cijena analize: 10,00 KM

  • Karakteristike oboljenja - Više informacija

    Dermatofitoza je termin koji se koristi za opisivanje mikotičnih infekcija uzrokovanih grupom gljivica koje obično ostaju lokalizirane na površinskim slojevima kože, kose ili noktiju. Uprkos njihovoj sklonosti da inficiraju spoljašnje aspekte domaćina, dermatofiti preferiraju toplo, vlažno okruženje za rast, i kao posljedica toga, infekcije su uobičajene u tropskim regionima. Lokalni antifungalni agensi su općenito efikasni za nekomplikovane površinske dermatofitne infekcije. Oralna sistemska terapija je sada široko dostupna i korisna za slučajeve u kojima postoji opsežna zahvaćenost, folikulitis ili kod imunokompromitovanih pacijenata.

    Povezane bolesti: Mikrobiologija i infektivne bolesti