D-Dimer

Opis analize:

Zadatak hemostaze je zaustavljanje krvarenja iz povrijeđenog i sprečavanje gubitka krvi iz nepovrijeđenog krvnog suda. Jedan od procesa hemostaze je i zgrušavanje krvi. Krajnji produkt koagulacije je produkcija fibrina.

Referentne vrijednosti: Muškarci i žene: < 550 μg/L

Priprema za analizu: Nije potrebna nikakva posebna priprema pacijenta za ovu analizu.

Cijena analize: 30,00 KM

 • Karakteristike oboljenja - Više informacija

  Fibrinogen je najznačajniji protein u koagulaciji krvi. Aktivacijom koagulacije, aktivira se i trombin koji razlaže fibrinogen na 4 peptida (monomera). Monomeri fibrina se spontano nakupljaju u fibrin i tako se stvara fibrinski ugrušak.

  Stvaranjem fibrinskog ugruška pokreće se proces razgradnje – fibrinoliza. Krajnji produkt razgradnje fibrina i fibrinogena su fragmenti D i E. Tipični D-dimer sadrži dvije D domene i jednu E domenu.
  D-dimer nije prisutan u ljudskoj krvi, tj. plazmi. In-vivo poluvijek mu je 8 sati.

  Trenutno je na tržištu dostupno 30 vrsta testova za određivanje D-dimera. Metoda kojom se određuje D-dimer zove se imunoturbidimetrija. Glavna dijagnostička primjena testiranja D-dimera jeste isključivanje tromboembolijskih događaja poput duboke venske tromboze i plućne embolije.

  Povišeno
  Povišene vrijednosti D-dimera mogu se naći u trombotskim bolestima, zatim u tumorskoj progresiji ili metastazama, ali također i u fiziološkim stanjima kao što je trudnoća, teški fizički napor, uzimanje oralnih kontraceptiva ili starija životna dob.

  Sniženo
  Kod arterijskih tromboza, gdje je količina D-dimera jedva mjerljiva.

  Povezane bolesti: Anemije, Koagulacija, Trombofilija, Trudnoća