Chlamydia trachomatis – detekcija u žena i muškaraca IgM i IgG

Opis analize:

Infekcija Chlamydia trachomatis je spolno prenosiva bolest koja se najčešće manifestira upalama urogenitalnog sustava: kod muškaraca uretritisom, a kod žena uretritisom, cervicitisom i salpingitisom (upalom jajovoda). C.trachomatis može inficirati i dijete prilikom poroda, koje može razviti upalu spojnice oka ili respiratornu infekciju.

Referentne vrijednosti: Ukoliko je nalaz pozitivan, mogućnost liječenja pod liječničkim nadzorom.

Priprema za analizu: C. trachomatis se može detektirati u uzorku prvog mlaza prvog jutarnjeg urina (10-50 ml), kao i u brisu uretre ili cerviksa. Bez posebne pripreme, treba se pomokriti u posudicu za urin (može se nabaviti u apoteci ili u Poliklinici Atrijum) i uzorak isti dan donijeti u Polikliniku na obradu.

Bris uretre ili cerviksa treba obaviti kod ginekologa ili urologa, gdje će se bris uroniti u specijalnu transportnu podlogu. Podloga s uronjenim brisom se dostavlja u Polikliniku na obradu.

Cijena analize: 80,00 KM

  • Karakteristike oboljenja - Više informacija

    Stoga je vrlo važno da se infekcija dijagnosticira i liječi. U detekciji se primjenjuje molekularna dijagnostika pomoću PCR (u uzorku detektira i amplificira sekvence genetskog koda specifične za C. trachomatis).

    Povezane bolesti: Ginekološke infekcije