C1Q imunokompleksi

Opis analize:

Cirkulišući imunski kompleksi su kompleksi antitijelo-antigen u krvi koji nastaju u toku odgovora imunskog sistema na invadirajući patogen. Određivanje koncentracije cirkulišućih imunskih kompleksa koji se vezuju za C1q komponentu komplementa u krvi omogućava procjenu statusa imuniteta, dijagnostiku autoimunskih poremećaja i procjenu efikasnosti terapije ovih poremećaja. Ispitivanje koncentracije cirkulišućih imunskih kompleksa značajno je u procjeni imunskog sistema osobe, prije svega za utvrđivanje statusa ili stepena aktivnosti određenih bolesti poput: sistemskog eritemskog lupusa, reumatoidnog artritisa ,vaskulitisa, glomerulonefritisa, lupusa nefritisa, endokarditisa i drugih.

Referentne vrijednosti:

Priprema za analizu: Posebna priprema nije potrebna. Poželjno je da uzimanje uzorka ne bude neposredno poslije obroka.

Cijena analize: 40,00 KM

  • Karakteristike oboljenja - Više informacija

    Povezane bolesti: Imunologija