C1 inhibitor (C1-INH) esteraze

Opis analize:

C1 inhibitor (C1-INH) je inhibitor multispecifične proteaze koja je prisutna u normalnoj humanoj plazmi i serumu, a koja regulira enzime komplementa, koagulaciju, fibrinolitički sustav i sustav proizvodnje kinina.

Referentne vrijednosti: Referentni rasponi: 0,17 – 0,44 g/l

Priprema za analizu: Za ovu analizu nije potrebna nikakva posebna priprema pacijenta.

Cijena analize: 35,00 KM

  • Karakteristike oboljenja - Više informacija

    Nedostatak funkcionalno aktivnog C1-INH može dovesti do po život opasnog angioedema. Dva su glavna oblika nedostatka C1 inhibitora: prirođeni oblik, odnosno nasljedni angioedem (Hae) i stečeni oblik koji je povezan s različitim bolestima, uključujući i limfoidne maligne bolesti.

    15% pacijenata s nedostatakom C1 inhibitora imaju normalan, ili čak povišen sadržaj antigena, ali je protein nefunkcionalan. Ovim testom mjeri se koncentracija, odnosno sadržaj C1 inhibitora.

    Povezane bolesti: Imunologija