C-PEPTID

Opis analize:

Inzulin je hormon kojega izlučuje pankreas, a funkcija mu je korištenje glukoze i kontrola njezine koncentracije u krvi. Inzulin pomaže glukozi da iz cirkulacije ulazi u tjelesne stanice gdje se koristi za energiju što i jest njena osnovna svrha.

Referentne vrijednosti: Muškarci i žene: 0,37 – 1,47 mmol/L

Priprema za analizu: Potrebno je da pacijent prije uzimanja uzorka bude 8-10 sati natašte (voda se smije piti).

Cijena analize: 30,00 KM

  • Karakteristike oboljenja - Više informacija

    Međutim pankreas ne izlučuje inzulin u njegovom aktivnom obliku već inaktivnom, taj oblik se zove preinzulin. Cijepanjem i odvajanjem aktivnog oblika inzulina kao ostatni produkt nastaje C-peptid.

    Postoje različiti oblici poremećaja metabolizma glukoze, dijabetes tipa I, dijabetes tipa II i hipoglikemija kojima su i uzroci različiti. Inzulin i C-peptid su parametri koji stručnjacima pomažu pri donošenju dijagnoze odnosno otkrivanja uzroka i stadija poremećaja metabolizma glukoze, a o uzroku i stadiju poremećaja ovisi i terapija. Ima i nekih drugih situacija kod kojih se razina ovih parametara koristi za objašnjenje stanja pacijenta, ali se radi o širokom, složenom i kompliciranom sistemu.

    Ukoliko doktor dijabetolog ne traži drugačije, pacijent mora biti natašte, znači gladovanje od 8 sati, od zadnjeg obroka (večere). Koncentracije inzulina i C-peptida su tijekom dana pulsirajuće kao i glukoze, porast njihove koncentracije prati porast koncentracije glukoze i javlja se točno dvije minute kasnije. Zato je važno dobiti bazalne vrijednosti natašte. Profil koncentracije ovih parametara ili vrijednosti pod opterećenjem, također mogu biti od koristi doktoru, ali to onda on mora izričito tražiti.

    Povezane bolesti: Dijabetes – šećerna bolest