Brucella IgM At

Opis analize:

Bruceloza je bolest izazvana bakterijom Brucella. Početak bolesti je karakteriziran vručicom, znojenjem, općom slabošću te bolovima u različitim dijelovima tijela. Kasnije u kroničnom stadiju, koji može trajati mjesecima i godinama, temperatura ima valoviti tok. U tom stadiju se javljaju i lokalni simptomi sa strane različitih zahvačenih organa. U serumu je moguće detektirati antitijela na bakteriju Brucella u sva tri razreda (IgM, IgG, IgA). Nalaz IgM razreda antitijela na Brucellu ukazuje na svježu (akutnu) infekciju ovom bakterijom.

Referentne vrijednosti:

Priprema za analizu: Testiranje ne zahtjeva posebnu pripremu

Cijena analize: 40,00 KM