Brucella IgG At

Opis analize:

Bruceloza je bolest izazvana bakterijom Brucella. Početak bolesti je karakteriziran vručicom, znojenjem, općom slabošću te bolovima u različitim dijelovima tijela. Kasnije u kroničnom stadiju, koji može trajati mjesecima i godinama, temperatura ima valoviti tok. U tom stadiju se javljaju i lokalni simptomi sa strane različitih zahvačenih organa. U serumu je moguće detektirati antitijela na bakteriju Brucella u sva tri razreda (IgM, IgG, IgA). Nalaz antitijela na Brucellu IgG razreda može ukazivati na akutnu (svježu) infekciju ovom bakterijom ukoliko postoji porast visine (titar) ovog antitijela u krvi u razmaku od oko 7 dana. Ako porasta titra nema najvjerojatnije se radi o prošloj infekciji ovom bakterijom.

Referentne vrijednosti:

Priprema za analizu: Testiranje ne zahtjeva posebnu pripremu

Cijena analize: 40,00 KM