Bris uha

Opis analize:

Bris iz uha se sakuplja blagim stavljanjem pamučnog štapića u ušni kanal. Uzorak se šalje u laboratoriju na testiranje kako bi se izolirao i identificirao tip organizma koji uzrokuje infekciju uha. Uho se sastoji od spoljašnje, srednje i unutrašnje strukture.

Referentne vrijednosti:

Priprema za analizu:

Cijena analize: 10,00 KM

  • Karakteristike oboljenja - Više informacija

    Bris uha je test koji se izvodi na uzorku brisa uzetog iz uha. Test pomaže u određivanju i mjerenju nivoa kulture patogenog organizma u brisu uha. Test pomaže u otkrivanju infekcije uha, kao i tokom tretmana infekcije uha. Vaš ljekar može zatražiti od vas da se podvrgnete testu ako vaša infekcija uha ne zacjeljuje ili ne ide na bolje liječenjem, ako imate infekciju vanjskog ušnog kanala ili ako imate infekciju uha sa drenažom ili rupturom bubne opne.

    Povezane bolesti: Mikrobiologija i infektivne bolesti