Bris kože

Opis analize:

Svaka, a posebno vlažna promjena na koži može se citološki analizirati tako da se uzme bris sa površine promjene, a ponekad i skarifikat (sterilnim skalpelom se nježno postruže površina promjene koja se želi citološki analizirati).

Referentne vrijednosti: Nalaz sadrži naziv bakterije ukoliko je izolirana i antibiogram ako je potrebno.

Priprema za analizu: Nije potrebna nikakva posebna priprema pacijenta za ovu analizu.

Cijena analize: 10,00 KM

  • Karakteristike oboljenja - Više informacija

    Bris drvenim štapićem sa vatom ili sterilnom četkicom se može uzeti i sa promjena sluznice u usnoj šupljini, kao i sa ostalih sluznica. Citološkom analizom raznih promjena na sluznicama i koži dobivamo informaciju je li promjena benigna (upala, infekcija virusom, gljivicama i sl.), premaligna ili maligna.

    Povezane bolesti: Mikrobiologija i infektivne bolesti