Bris jezika

Opis analize:

Test za uzimanje droge iz usta je alat za skrining koji uzima uzorak pljuvačke da bi se otkrile određene supstance u vašem sistemu. Testovi na droge brisom usta koriste se u različitim okruženjima, kao što su radna mjesta i ustanove za rehabilitaciju. Ovi testovi su isplativiji i manje invazivni od drugih testova na droge, poput uzoraka nečije kose, urina, krvi ili znoja.

Referentne vrijednosti:

Priprema za analizu:

Cijena analize: 10,00 KM

  • Karakteristike oboljenja - Više informacija

    Test za uzimanje droge za bris iz usta koristi dugi Q-vrh sa materijalom nalik spužvi za prikupljanje uzorka pljuvačke. Radi se uzimanjem uzorka sa unutrašnje strane obraza ili ispod jezika. Bris ćete obaviti vi ili administrator testa.

    Test za uzimanje droge iz usta je kratak, traje samo jednu do tri minute. Osim toga, ne morate se ni na koji način pripremati za test. Obično se od vas traži da ne jedete i ne pijete ništa oko 10 minuta prije testa.

    Povezane bolesti: Bris, Mikrobiologija i infektivne bolesti