ASCA IgG

Opis analize:

ASCA (anti-Saccharomyces cerevisiae antibodies) IgG test mjeri prisutnost IgG antitijela usmjerenih protiv Saccharomyces cerevisiae, vrste kvasca. Ova analiza se koristi za dijagnosticiranje i praćenje bolesti upalnog crijeva, posebno Crohnove bolesti.

Crohnova bolest je kronična upalna bolest crijeva koja može zahvatiti bilo koji dio probavnog sustava. ASCA IgG test je jedan od testova koji se koriste za potvrdu dijagnoze Crohnove bolesti, uz druge kliničke i laboratorijske parametre. Prisutnost ASCA IgG antitijela može ukazivati na autoimunu reakciju prema kvascu u crijevima i pomoći u razlikovanju Crohnove bolesti od drugih stanja sličnih simptoma. Praćenje razine ASCA IgG antitijela može biti korisno u praćenju aktivnosti bolesti i odgovora na terapiju.

Referentne vrijednosti: Normalne referentne vrijednosti za ASCA IgG obično su negativne, što znači da nema prisutnosti antitijela.

Priprema za analizu: Nije potrebna posebna priprema.

Cijena analize: 50,00 KM

  • Karakteristike oboljenja - Više informacija

    Povezane bolesti: Imunologija