APTV (aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme)

Opis analize:

Mjerenje APTV (aktiviranog parcijalnog tromboplastinskog vremena) predstavlja brzi test za poremećaje unutrašnjeg puta zgrušavanja. Služi kao screening-test za poremećaje koagulacije, naročito prije kirurških zahvata, tako da je moguće otkriti hemofiličare i dati im potrebnu terapiju. Koristi se i za praćenje heparinske terapije.

Referentne vrijednosti: Referentni interval ovisi o dobi.

Priprema za analizu: Nije potrebna nikakva posebna priprema pacijenta za ovu analizu.

Cijena analize: 20,00 KM

  • Karakteristike oboljenja - Više informacija

    Služi kao screening test za poremećaje koagulacije, naročito prije hirurških zahvata, tako da je moguće otkriti hemofiličare i dati im potrebnu terapiju. Koristi se i za praćenje heparinske terapije.

    Povezane bolesti: Anemije, Priprema za operaciju, Trombofilija