Apo A-I

Opis analize:

Apolipoprotein A-I (apo A-I) je protein koji ima specifičnu ulogu u transportu i metabolizmu lipida i glavna je proteinska komponenta u lipoproteinu visoke gustine (HDL, „dobri holesterol“). Ovaj test mjeri količinu apo A-I u krvi. Nedostaci apo A-I koreliraju s povećanim rizikom od razvoja KVB (kardiovaskularne bolesti). Nivoi Apo A-I pružaju više informacija koje pomažu u procjeni rizika od KVB, posebno kada su nivoi HDL-a niski.

Referentne vrijednosti: Normalne referentne vrijednosti za Apo A-I obično se izražavaju u mg/dL (miligrami po decilitru) ili g/L (grami po litri). Normalne razine Apo A-I obično variraju ovisno o laboratoriju i metodi testiranja.

Priprema za analizu: Nije potrebna posebna priprema.

Cijena analize: 20,00 KM

  • Karakteristike oboljenja - Više informacija

    Apolipoprotein A-I (apo A-I) je protein koji ima specifičnu ulogu u transportu i metabolizmu lipida i glavna je proteinska komponenta u lipoproteinu visoke gustine (HDL, „dobar holesterol“). Ovaj test mjeri količinu apo A-I u krvi.

    Lipidi se sami ne mogu rastvoriti u krvi, oni su kao ulje koje pluta na vodi. Apolipoproteini su proteini koji se kombinuju sa lipidima kako bi napravili lipoproteinske čestice koje mogu transportovati lipide kroz krvotok. Apolipoproteini pružaju strukturni integritet lipoproteinima i štite vodoodbojne (hidrofobne) lipide u njihovom središtu. Većina lipoproteina je bogata holesterolom ili trigliceridima (dva glavna lipida) i nose ih po cijelom tijelu kako bi ih ćelije apsorbirale. HDL je, međutim, kao prazan taksi. Odlazi do tkiva i pokupi višak holesterola, a zatim ga transportuje nazad u jetru. U jetri se holesterol ili reciklira za buduću upotrebu ili izlučuje preko žuči. Obrnuti transport HDL-a je jedini način da se ćelije oslobode viška holesterola. Ovaj obrnuti transport pomaže u zaštiti arterija i, ako ima dovoljno HDL-a, može čak i preokrenuti nakupljanje masnih plakova, naslaga koje su rezultat ateroskleroze koje mogu dovesti do kardiovaskularnih bolesti (KVB).

    Apolipoprotein A je kao taksista. Aktivira enzime koji učitavaju holesterol iz tkiva u HDL i omogućava da se HDL prepozna i veže od strane receptora u jetri na kraju transporta. Postoje dva oblika apolipoproteina A: apo A-I i apo A-II. Apo A-I se nalazi u većem omjeru od apo A-II (oko 3 do 1). Koncentracija apo A-I se može meriti direktno i ima tendenciju rasta i pada sa nivoima HDL-a. Nedostaci apo A-I koreliraju s povećanim rizikom od razvoja KVB. Nivoi Apo A-I pružaju više informacija koje pomažu u procjeni rizika od KVB, posebno kada su nivoi HDL-a niski.

    Povezane bolesti: Određivanje lipidnog satusa