Anti-ICA antitijela

Opis analize:

Anti-ICA (anti-islet cell antibodies) test je laboratorijska analiza koja se koristi za otkrivanje prisutnosti antitijela koja ciljaju beta stanice pankreasa. Ova analiza može pomoći u dijagnosticiranju dijabetesa tipa 1 i procjeni autoimunog napada na pankreas.

Dijabetes tipa 1 je autoimuna bolest u kojoj imunološki sistem napada i uništava beta stanice pankreasa, koje su odgovorne za proizvodnju inzulina. Anti-ICA test se koristi za otkrivanje antitijela koja ciljaju te stanice. Pozitivan rezultat ovog testa može ukazivati na autoimuni napad na pankreas i potvrditi dijagnozu dijabetesa tipa 1. Rana dijagnoza ovog stanja je ključna za pravovremeno upravljanje i liječenje dijabetesa.

Referentne vrijednosti: Normalne referentne vrijednosti za Anti-ICA obično su negativne, što znači da nema prisutnosti antitijela.

Priprema za analizu: Nije potrebna posebna priprema.

Cijena analize: 80,00 KM