Aluminijum

Opis analize:

Analiza aluminija mjeri nivo ovog metala u krvi kako bi se procijenila izloženost aluminiju i isključile moguće toksične razine.

Aluminij je metal koji je široko rasprostranjen u okolišu, a prisutan je u različitim izvorima poput hrane, vode, lijekova i proizvoda. Analiza aluminija može se provesti kako bi se utvrdilo ima li povišenih nivoa aluminija u krvi. Povećane razine aluminija u krvi mogu ukazivati na povećanu izloženost ovom metalu, što može biti povezano s različitim faktorima kao što su uzimanje lijekova koji sadrže aluminij, izloženost na radnom mjestu ili kroz potrošačke proizvode.

Referentne vrijednosti: Normalne referentne vrijednosti za aluminij obično se izražavaju kao numeričke vrijednosti u jedinicama poput µg/L (mikrogrami po litri) ili µmol/L (mikromola po litri). Normalne vrijednosti variraju ovisno o laboratoriju.

Priprema za analizu: Nije potrebna posebna priprema.

Cijena analize: 85,00 KM

 • Karakteristike oboljenja - Više informacija

  Akumulacija aluminijuma (Al) iznad željene vrijednosti (5-10 mg) je toksična i fatalna za mozak i kosti. Odlaganje u mozgu smatra se ozbiljnim uzrokom demencije na dijalizi, gdje nakupljanje Al prekida normalnu razmjenu kalcijuma. Koštani kalcij postaje nedostupan za resorpciju krvi pod fiziološkom regulacijom paratiroidnog hormona i uzrokuje sekundarni hiperparatireoidizam. S druge strane, protetski uređaji multinacionalnih kompanija izrađeni su od aluminijuma, vanadijuma i titana, te kao takvi uzrokuju povećanu količinu aluminijuma u serumu kod pacijenata sa metalnom protezom zgloba. Test je kvantitativna analiza nivoa aluminijuma u krvi za dijagnozu trovanja teškim metalima.

  Osobe koje su bile izložene djelovanju aluminijuma mogu imati:

  • Konfuzija.
  • Slabost mišića.
  • Kosti koje bole, mijenjaju oblik ili se lome.
  • Napadi.
  • Problemi s govorom.
  • Usporen rast (kod djece).

  Povezane bolesti: Elektroliti