Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme (APTT)

Opis analize:

Mjerenje APTT (aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme) je brzi test za identificiranje poremećaja unutrašnjeg puta zgrušavanja.

Referentne vrijednosti: Muškarci i žene: 22 – 28 s Omjer: 0,8 – 1,2

Priprema za analizu: Nije potrebna nikakva posebna priprema pacijenta za ovu analizu.

Cijena analize: 10,00 KM

  • Karakteristike oboljenja - Više informacija

    Služi kao screening-test za poremećaje koagulacije, naročito prije hirurških zahvata, tako da je moguće otkriti hemofiličare i dati im potrebnu terapiju. Koristi se i za praćenje heparinske terapije.

    Povezane bolesti: Anemije, Koagulacija, Trombofilija