AFP glikoprotein

Opis analize:

AFP po svojoj strukturi je glikoprotein i pripada grupi onkofetalnih proteina. Stvara se za vrijeme embrionalnog razvoja u jetri i žumančnoj vreći fetusa. AFP prolazi kroz placentu te se zato normalno nalazi u krvi trudnica. U dijagnostici malignih tumora AFP je važan za otkrivanje i praćenje toka bolesti kod primarnog karcinoma jetre, te karcinoma testisa i jajnika.

Referentne vrijednosti: Muškarci i žene: < 5,8 kIU/L

Priprema za analizu: Nije potrebna nikakva posebna priprema pacijenta za ovu analizu.

Cijena analize: 30,00 KM

  • Karakteristike oboljenja - Više informacija

    Može biti koristan i za probir. Kod hepatoma koncentracija AFP je povišena više od 90% te može zbog toga koristiti se kao “screening” test kod rizičnih skupina (grupa) npr. kod bolesnika s kroničnim hepatitisom ili cirozom.

    Visoke vrijednosti koncentracije AFP ukazuju na veliku tumorsku masu i na lošu prognozu bolesti. Liječnik će tražiti određivanje AFP u krvi ako: sumnja na postojanje karcinoma jetre, testisa ili jajnika, zna da je bolesnik već prije ispitivan ili liječen od tih bolesti, ako bolesnik boluje od kroničnog hepatitisa ili ciroze.

    Povezane bolesti: Trudnoća, Tumor markeri