17-OH progesteron

Opis analize:

Analiza 17-OH progesterona je laboratorijski test koji se koristi za određivanje razine ovog hormona u krvi. 17-OH progesteron je ženski spolni hormon koji igra važnu ulogu u regulaciji normalnog menstrualnog ciklusa.

Ovaj hormon proizvodi se u nadbubrežnim žlijezdama, a također je prekursor za sintezu drugih hormona, poput kortizola i spolnih hormona (estrogena i progesterona). Povezan je s funkcijom reproduktivnog sustava i igra ključnu ulogu u procesu ovulacije i pripremi tijela za moguću trudnoću.

Ova analiza se često koristi u dijagnostici i praćenju stanja koja utječu na hormonsku ravnotežu, kao što su sindrom policističnih jajnika (PCOS), kongenitalna adrenalna hiperplazija (genetski poremećaj koji utječe na proizvodnju hormona nadbubrežnih žlijezda), problemi s menstrualnim ciklusom i druge endokrine poremećaje.

Referentne vrijednosti: Referentne vrijednosti, odnosno normalne vrijednosti 17-OH progesterona, variraju ovisno o laboratoriju, no obično se izražavaju u mjeri količine hormona u krvi i izražavaju se u jedinicama kao što su nanomoli po litri (nmol/L) ili kilounitima po litri (kIU/L). Za žene, tipično se referentne vrijednosti kreću unutar raspona koji je naveden u vašem prethodnom upitu: <34 kIU/L.

Priprema za analizu: Nije potrebna nikakva posebna priprema pacijenta za ovu analizu.

Cijena analize: 45,00 KM

  • Karakteristike oboljenja - Više informacija

    Povezane bolesti: Spolni hormoni